Sport

Liten annonse
    Fersk rapport slår alarm om barneidretten: – Gir grunn til bekymring
       Kilde: NRK - Sport | Publisert: (lørdag 1. juni 2024 KL:11.00)
    En ny rapport viser nedgang i sponsorinntekter til norske idrettslag og økning i antallet barn og unge som ikke kan betale for å delta. Det gjør idrettsforbundet bekymret. Rapporten, som er utarbeidet av Deloitte, ble presentert på Norges Idrettsforbunds ledermøte i Ålesund lørdag. Analysene viser at medlems- og treningsavgiftene i barne- og ungdomsidretten har økt siden 2019, men at de er på nivå med den generelle prisveksten i samme periode. Samtidig er det mørke skyer i horisonten. Utfordringene som pekes på indikerer ifølge idrettsforbundet for at det vil kreve en ekstraordinær innsats og særskilte tiltak for å opprettholde det som beskrives som et godt og bærekraftig aktivitetstilbud de kommende årene. – Undersøkelsen avdekker flere forhold som gir grunn til bekymring. Det er nedgang i sponsorinntekter til idrettslagene og økning i antallet som ikke kan betale for å delta. Det fremstår også mer krevende å rekruttere frivillige, sa idrettsstyremedlem Astrid Strandbu til ledermøtet. – Til sammen gjør dette det mer utfordrende enn noen gang å holde kostnadene nede i barne- og ungdomsidretten, la hun til. Strandbu hevdet videre at funnene i undersøkelsen viser at idretten har utfordringer den ikke kan løse alene. – Vi ser at staten og kommunene også må bidra for at vi skal opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom fremover, sa hun. 42 prosent av idrettslagene som har svart på Deloitte-undersøkelsen oppgir at inntektene fra lokale sponsorer har gått ned de siste årene. Videre opplever halvparten at færre betaler treningsavgift og egenandeler. Undersøkelsen baserer seg på data fra de åtte største grenene i barne- og ungdomsidretten. De aktuelle grenene har til sammen rett i underkant av 70 prosent av aktive medlemmer i alderen 6-19 år. (NTB)

Ord sky bassert på artikkel: 933895
rapport - barneidretten - bekymring - nedgang - sponsorinntekter - idrettslag - antallet - idrettsforbundet - bekymret - Rapporten - utarbeidet - Deloitte - presentert - Idrettsforbunds - ledermøte - Ålesund - Analysene - medlems - treningsavgiftene - ungdomsidretten - generelle - prisveksten - periode - Samtidig - horisonten - Utfordringene - indikerer - ekstraordinær - innsats - særskilte - opprettholde - beskrives - bærekraftig - aktivitetstilbud - kommende - Undersøkelsen - avdekker - forhold - idrettslagene - fremstår - krevende - rekruttere - frivillige - idrettsstyremedlem - Strandbu - ledermøtet - utfordrende - kostnadene - funnene - undersøkelsen - utfordringer - kommunene - fritidstilbud - fremover - prosent - inntektene - sponsorer - opplever - halvparten - betaler - egenandeler - baserer - største - grenene - aktuelle - underkant - medlemmer - alderen -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »