Sport

Liten annonse
    Fortsatt vekst i norsk idrett – 24.500 flere medlemmer i 2023
       Kilde: NRK - Sport | Publisert: (fredag 14. juni 2024 KL:09.35)
    Også i fjor økte medlemstallene i norske idrettslag. Oppgangen var på 1,3 prosent fra året før. Det viser foreløpige tall fra Norges idrettsforbund. Ved utgangen av 2023 var det registrert 1,856 millioner medlemmer, som er en økning på rundt 24.500. Idretten har fortsatt ikke kommet helt opp på 2019-nivået. Koronapandemien førte til et dramatisk frafall det første året, men trenden har siden vist en årlig moderat økning. Det var også flere aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene i 2023. Veksten var på 3,7 prosent, som i rene tall ga en oppgang på 59.000. – Dette er svært gledelige tall og viser at norsk idrett har jobbet svært godt og målrettet både med rekruttering og aktivitetstilbudet til våre medlemmer det siste året, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug i en uttalelse. Kvinneandelen økte igjen og endte i fjor på 40,71 prosent. – Det er gledelig å se at kvinneandelen har økt jevnt og trutt de to siste årene etter en nedgang siden toppåret 2018. Dette har vært et viktig satsingsområde både for idrettsstyret og for hele norsk idrett, sier Dalhaug. Dette var de tre største særforbundene i 2023: * Norges Fotballforbund (397.000 medlemmer) * Norges Håndballforbund (142.000) * Norges Golfforbund (134.000) (NTB)

Ord sky bassert på artikkel: 936765
Fortsatt - medlemmer - medlemstallene - idrettslag - Oppgangen - prosent - foreløpige - idrettsforbund - utgangen - registrert - millioner - Idretten - fortsatt - Koronapandemien - dramatisk - frafall - trenden - moderat - utøvere - trenere - idrettslagene - Veksten - oppgang - gledelige - målrettet - rekruttering - aktivitetstilbudet - konstituert - idrettspresident - Dalhaug - uttalelse - Kvinneandelen - kvinneandelen - nedgang - toppåret - satsingsområde - idrettsstyret - største - særforbundene - Fotballforbund - medlemmer) - Håndballforbund - Golfforbund -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »