Sport

Liten annonse
    Norges Cykleforbund med dramatiske kutt – sportssjef Hans Falk slutter
       Kilde: NRK - Sport | Publisert: (torsdag 20. juni 2024 KL:15.28)
    Norges Cykleforbund ser seg nødt til å kutte flere stillinger som følge av økonomiske problemer. Sportssjef Hans Falk er blant dem som fratrer. Forbundet opplyser torsdag om beslutningene som er tatt knyttet til de ansatte. – Norges Cykleforbund har på bakgrunn av en utfordrende økonomisk situasjon over tid dessverre sett seg nødt til å foreta en større nedbemanning i organisasjonen, heter det der. Videre skriver ledelsen at prosessen som har ledet fram til nedbemanningen, har vært utfordrende for både styret, administrasjonen og de ansatte som er direkte berørt. Blant grepene som tas, er at mangeårig sportssjef Hans Falk går fra sin stilling. Han har siste arbeidsdag i oktober. Falk har takket ja til sluttavtale, da han ikke fikk tilbud om en annen stilling, heter det fra forbundet. Fram til han fratrer, har Falk ansvar for landeveislagene for U23 og elite på herresiden, med hovedansvar for OL i Paris og VM landevei i Sveits. Tre øvrige ansatte får kuttet sine stillingsbrøker med enten 50 eller 40 prosent. (NTB)

Ord sky bassert på artikkel: 938111
Cykleforbund - dramatiske - sportssjef - slutter - stillinger - økonomiske - problemer - Sportssjef - fratrer - Forbundet - opplyser - torsdag - beslutningene - knyttet - ansatte - bakgrunn - utfordrende - situasjon - dessverre - nedbemanning - organisasjonen - skriver - ledelsen - prosessen - nedbemanningen - administrasjonen - direkte - grepene - mangeårig - arbeidsdag - oktober - sluttavtale - forbundet - landeveislagene - herresiden - hovedansvar - stillingsbrøker - prosent -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »